All posts for the month april, 2010

Bez granica–inkluzija, kultura i umjetnost

Centar za socijalni rad Trebinje  pružio je organizacionu i finanasijsku podršku regionalnom projektu „Bez granica–inkluzija, kultura i umjetnost“, koji se odnosi na integraciju osoba sa invaliditetom u tri države regiona: Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, a  čiji je inicijator organizacija Performa ars international / međunarodni umjetnički forum iz Podgorice. Otvaranje manifestacije, koja traje […]

Organizovan izlet za korisnice usluga dnevnih centara

U okviru redovnih aktivnosti CSR Trebinje, u utorak, 27.4. 2010. godine organizovan je izlet u Kotor i Herceg Novi za 40 korisnica usluga DC za stare osobe iz Trebinja i Lastve.  Korisnice su, u pratnji turističkog vodiča, razgledale stari gard u Kotoru a nakon toga su obišle i  Herceg Novi.

Okrugli sto u Trebinju

U organizaciji Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Vladi Republike Srpske i Direkcije za ekonomsko planiranje Savjeta ministara BiH, u ponedjeljak, 12. aprila 2010. godine održan je okrugli sto na temu Izrada Strategije razvoja i Strategije socijalne uključenosti kao zajedničkih strateških okvira razvoja BiH. U radu ovog okruglog stola, kojem je prisustvovao veliki […]

Održana sjednica Upravnog odbora CSR

Na  sjednici Upravnog odbora Centra za socijalni rad, koja je održana u četvrtak 1.aprila, razmatrani su i usvojeni  Izvještaj o radu za 2009. godinu i  Evaluacioni izvještaj za 2009. godinu.