All posts for the month februar, 2011

Izvršena isplata prava za februar

Ponedjeljak, 28.2.2011. godine Centar za socijalni rad Trebinje je, danas, izvršio sve isplate novčanih prava korisnicima  za februar 2011. godine.

Saopštenje

Četvrtak, 24.2.2011.godine Centar za socijalni rad Trebinje realizuje projekat Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije „Sunčane radionice“, koji je sufinansiran od Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. U okviru realizacije aktivnosti projekta u toku je analiza stanja, potreba i sposobnosti OSI, formiranje kriterijuma za izbor OSI za […]

Izvršene isplate prava za januar

Utorak, 1.2.2011. godine Centar za socijalni rad Trebinje je izvršio sve isplate novčanih prava korisnicima  za januar 2011. godine.

Završni okrugli sto projekta „Dnevni centri dobar način socijalne uključenosti djece i omladine sa posebnim ptrebama“

Ponedjeljak, 31.1.2011.godine Danas je održan završni okrugli sto u okviru projekta “Dnevni centri dobar način socijalne uključenosti djece i omladine sa posebnim potrebama” na kome su predstavljeni rezultati istoimenog projekta, provedenog u Hercegovini u proteklih sedam mjeseci. Projekat je finansirala Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH). Projekat je implementiran u […]