All posts for the month avgust, 2011

Izvršene isplate prava za juli

Ponedeljak , 22.8.2011. godine Centar za socijalni rad Trebinje je izvršio sve isplate novčanih prava korisnicima  za juli 2011. godine.    

Nastavljena distribucija promotivnog materijala

Ponedeljak, 22.08.2011. Centar za socijalni rad Trebinje i Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje partneri u projektu Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije „Sunčane radionice“, koji finansira Evropska unija u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina i Crna Gora nastavljaju distribuciju, urađenog, […]