All posts for the month avgust, 2012

Obavještenje

  O načinu subvencionisanja socijalno ugroženih kategorija-potrošača  električne energije u 2012.godini Odlukom Vlade Republike Srpske odobrava se mjesečna subvencija u vrijednosti 120 kWh utrošene električne energije sa obračunatim PDV-om za prvih šest mjeseci 2012. godine., kategorijama stanovništva, koje pravo ostvaruju u  centrima za socijalni rad i to: –          Korisnici stalne novčane pomoći, –          Korisnici dodatka […]

Ispalata prava korisnika za juli

Ponedeljak, 20.08.2012.god. JU Centar za socijalni rad Trebinje, danas je izvršila isplate prava korisnika za juli mjesec 2012.god.

Djeca iz Trebinja na ljetovanju u Kumboru

Ponedjeljak, 9.7.2012.godine     U okviru projekta „Socijalizacija djece RS 2012“ u organizaciji Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, i ove godine na ljetovanju u Kumboru boravi 26-oro djece iz Trebinja. Pravo na ljetovanje djeca su ostvarila preko CSR Trebinje ( njih 19 i to: o 13-oro djece korisnika dodatka na djecu, četvoro djece iz strukturalno […]