All posts for the month februar, 2013

Održana edukacija prvostepenih komisija o primjeni pravilnika

Petak,22.2.2013.godine U organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, u Trebinju je juče, održana edukacuja o primjeni Pravilnika o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju i Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanja funkcionalnog stanja korisnika. Predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite […]

Održana radionica u DC za stare osobe

Srijeda, 20.2.2013. godine U Dnevnom centru za stare osobe Trebinje, održana je radionica na temu: „Stres, znakovi stresa i kako ga prevazići“. Radionici je prisustvovalo 14 korisnica usluga DC, a voditelj radionice bila je socijalni radnik Jadranka Zubčević.            

Obavještenje

Petak, 15.2.2013.g. Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske raspisao je Javni konkurs za izbor najpovoljnijih  ustanova i organizacija za realizaciju projekta ljetovanja «Socijalizacija djece Republike Srpske –2013 god. ». Projekat će se realizovati  na crnogorskoj obali u uslužnom objektu «Kumbor» u Kumboru u 13 smjena, u periodu od 22.05. do 14.09. 2013.godine. Projektom se […]

Održan sastanak sa predstavnicima udruženja koja okupljaju OSI

Petak, 8.2.2013.godine Na inicijativu JU Centar za socijalni rad Trebinje, danas je održan sastanak sa predstavnicima udruženja i organizacije koje u našem gradu okupljaju osobe sa invilaiditetom. Teme sastanka bile su primjena novog Zakona o socijalnoj zaštiti RS, posebno u dijelu koji se odnosi na osobe sa invaliditetom i prava OSI u proširenoj socijalnoj zaštiti […]