All posts for the day februar 8th, 2013

Održan sastanak sa predstavnicima udruženja koja okupljaju OSI

Petak, 8.2.2013.godine Na inicijativu JU Centar za socijalni rad Trebinje, danas je održan sastanak sa predstavnicima udruženja i organizacije koje u našem gradu okupljaju osobe sa invilaiditetom. Teme sastanka bile su primjena novog Zakona o socijalnoj zaštiti RS, posebno u dijelu koji se odnosi na osobe sa invaliditetom i prava OSI u proširenoj socijalnoj zaštiti […]