All posts for the month maj, 2013

Korisnice usluga dnevnih centara Trebinje i Lastva na izletu u Herceg Novom

Utorak, 21.5.2013. godine U okviru planiranih aktivnosti, u ponedjeljak, 20.5. 2013. godine organizovan je izlet u Herceg Novi za 35 korisnica usluga DC za stare osobe iz Trebinja i Lastve. Korisnice su obišle Herceg Novi (Stari grad), Igalo i manastir Savinu.