All posts for the month jul, 2016

JU Centar za socijalni rad Trebinje obilježio 40 godina rada

Ponedjeljak, 4.7. 2016. godine Javna ustanova Centar za socijalni rad Trebinje je u petak, 1. jula 2016. godine svečano obilježio 40 godina postojanja i rada. Obilježavanju značajnog jubileja naše ustanove prisustvovali su predstavnici Grada Trebinja- osnivača JU CSR, korisnici prava i usluga Centra, predstavnici partnerskih organizacija iz javnog i nevladinog sektora sa kojima Centar ima […]