All posts for the month avgust, 2016

Renoviranje stana

Utorak, 23.8.2016.godine Danas su završeni radovi na renoviranju stana u kome živi tročlana porodica, od kojih dvije osobe imaju smetnje na mentalnom planu, usljed čega je porodica dovedena u stanje socijalne potrebe, jer nisu bili u mogućnosti da samostalno funkcionišu i zadovoljavaju osnovne životne potrebe. S obzirom da je porodica živjela u lošim životnim uslovima […]

Održan sastanak sa hraniteljima porodicama koje brinu o starim licima bez porodične podrške

Četvrtak, 21.7.2016. godine U JU Centar za socijalni rad, danas, je održan sastanak sa hraniteljskim porodicama u koje brinu o 8 starih osoba bez porodične podrške i kojima je neophodna pomoć druge osobe. Sa hraniteljima je razgovarano o međusobnim pravima i obavezama Centra i hraniteljskih porodica koje proističu iz ugovora o zbrinjavanju u hraniteljske porodice, […]

Održan sastanak sa korisnicima usluga DC za stare

Četvrtak, 11.8.2016. godine Danas je u Dnevnom centru za stare osobe održan sastanak sa korisnicama usluga ovoga Centra. Na sastanku se razgovaralo o narednim aktivnostima, a posebno o mogućnosti održavanja radionica sa različitim sadržajima koje bi vodile i pripremale same korisnice. Dogovoreno je da sljedeća radionica bude održana 18.8. i da njen voditelj bude Jordanka […]

Radionica u DC za stare

Četvrtak, 18.8.2016. godine Danas je u Dnevnom centru za stare osobe održana radionica – ručne radinosti. Tema radionice bila je obuka za razne vrste vezova. Voditelji radionica bile su Jordanka Spaić i Katica Tešić, korisnice usluga Dnevnog centra. Dogovoreno je da se sa ovakvim radionicama nastavi u narednom periodu. Radionici je prisustvovalo 15 korisnica usluga […]