All posts for the month jun, 2018

Obavještenje

Na  181. Sjednice Vlade RS održane 14.06.2018. donešena je Odluka o odobrenju sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu putem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.