All posts for the month jul, 2021

Aktivnosti usmjerene na disfunkcionalne porodice i djecu u riziku

Integrisani program jačanje Centra za socijalni rad Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu iz Sarajeva (CPRC) je od 1. marta do 2. jula realizovao projekt pod nazivom: Integrisani program ojačavanja Centara za socijalni rad u aktivnostima usmjerenim na disfunkcionalne porodice i djecu u riziku.   Aktivnosti su realizovane kroz poseban set od četiri radionice u […]