All posts for the month februar, 2022

Realizovan projekat JU CSR Trebinje u saradnji sa Gradskom upravom Grada Trebinja- Povjerenik za manjine u gradu Trebinju

Ponedjeljak, 07.02.2022.god. Na osnovu projekta „Promocija i povećanje modela za uključivanje manjina i drugih ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu“ koga implementiraju Savez opština i gradova RS, NALAS (Mreža udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) i GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju) omogućen je e-kurs na temu „Povjerenik za manjine“. Kurs prati i sprovođenje Agende 2030 UN […]