Aktivnosti usmjerene na disfunkcionalne porodice i djecu u riziku

Integrisani program jačanje Centra za socijalni rad

Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu iz Sarajeva (CPRC) je od 1. marta do 2. jula realizovao projekt pod nazivom: Integrisani program ojačavanja Centara za socijalni rad u aktivnostima usmjerenim na disfunkcionalne porodice i djecu u riziku.

 

Aktivnosti su realizovane kroz poseban set od četiri radionice u svakom od gradova: Bihaću, Foči, Kalesiji i Trebinju.

Šezdeset profesionalaca, radnika centara za socijalni rad i škola, imalo je priliku steći posebna znanja iz oblasti rada sa učenicima u riziku, primjeni porodičnih grupnih terapija i programa resocijalizacije učenika u riziku.

Učesnici su visoko ocijenili kvalitet radionica i izrazili želju za nastavkom saradnje na ovako koncipiranim programima usavršavanja profesionalaca.

Projekt je realizovan zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), saopšteno je iz CPRC.

Comments are closed.