Djeca iz Trebinja na ljetovanju u Kumboru

Petak, 29.7.2011. godine

Javni fond za dječiju zaštitu RS, realizuje projekat pod nazivom ”Socijalizacija djece Republike Srpske-2011.” koji ima za cilj  podršku ujednačavanju uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i kvalitetniji psiho-fizički razvoj.

U okviru projekta „ Socijalizacija djece Republike Srpske-2011“, u organizaciji Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, u  četvrtak, 4.8.2011. godine, na ljetovanje u Kumbor otputovaće je 22-oje djece iz Trebinja u pratnji dva vaspitača – socijalna radnika iz Centra za socijalni rad Trebinje. Na ljetovanju će djeca boraviti do 13.8, a za svu djecu  obezbijeđen je: prevoz, smještaj, tri obroka,  stalna kontrola vaspitača, dežurnog ljekara i sportskog animatora.

Pravo na ljetovanje djeca su ostvarila preko CSR Trebinje ( djeca iz višečlanih porodica, djeca korisnici dodatka na djecu, djece iz strukturalno promijenjenih porodica, talentovana djeca). Za svu djecu Centar za socijalni rad obezbijedio je potrebna dokumenta za putovanje.

Comments are closed.