Ispalata prava korisnika za juli

Ponedeljak, 20.08.2012.god.

JU Centar za socijalni rad Trebinje, danas je izvršila isplate prava korisnika za juli mjesec 2012.god.

Next Post
Comments are closed.