Isplata prava korisnicima za novembar

Četvrtak, 8.12.2011.

JU Centar za socijalni rad Trebinje, danas je izvršila isplate prava korisnicima za novembar 2011. godine.

Comments are closed.