Izvršene isplate prava za maj

Petak, 3.6.2011. godine

Centar za socijalni rad Trebinje je, danas, izvršio isplate novčanih prava korisnicima  za maj 2011. godine.

Comments are closed.