Odluka o izboru ponuđača za nabavku auto guma

Nabavka poklona Odluka

Plan javnih nabavki za 2016

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Tenderska dokumentacija

II Obrazac odluke o pokretanju postupka javne nabavke

II Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija 2017

Odluka

Antivirus zaštita

Izmjene i dopune

Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Jednodnevni izlet korisnika Dnevnog centra za stare

Nabavka goriva

Nabavka kancelarijskog materijala I dio

Nabavka lijekova i sanitetskog materijala

Nabavka osnovnog sredstva-procesor

Nabavka potrošnog materijala i materijala za čišćenje za DC i JU CSR

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih radnika

Nabavka usluga smještaja za službena putovanja

Odluka o izuzeću primjene Javnih nabavki

Odluka o prihvatanju ponude za pranje službenih auta

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Održavanje Finove

Održavanje računarske opreme i mreže

Osiguranje Škoda Oktavie

Plan Javnih nabavki za 2017. godinu

Poziv i Odluka za nabavku novina za Dnevni centar za stare

Poziv za usluge stručnog osposobljavanja

Registracija Škoda fabie

Registracija Toyote

Usluge djeca i omladine sa smetnjama

Usluge održavanja i opravke službenih vozila.docx

2018 Odluka o pokretanju postupka

2018 Tenderska dokumentacija

Odluka o izboru dobavljača za nabavku usluga organizovanja prevoza, ručka i osvježenja za korisnike Dnevnog centra za stare

Odluka o izboru dobavljača za vršenje usluga osiguranja vozila

Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva

Odluka o izboru ponuđača za nabavku potrošnog materijala

Odluka o izboru ponuđača za usluge pranja vozila

Odluka o izboru za vršenje usluga tehničkog pregleda vozila

Odluka za izbor ponuđača za nabavku lijekova i sanit.mater

Odluka za nabavku usluga održavanja sl.vozila i zamjene guma

Održavanje Finove

Poziv za dostavom ponude za stručno usavršavanje

Recertifikacijski audit

Javni poziv, usluge smjestaja na služb. putovanjima

Odluka, nabavka goriva

Odluka, nabavka novina za Dnevni centar za stare

Odluka, nabavka potrošnog materijala za DC i interne reprezentacije

Odluka, nabavka sanitetskog materijala i lijekova

Odluka, nabavka usluga održavanja finove

Odluka, nabavka usluga održavanja vozila i zamjene guma

Odluka, nabavka usluga Prvog nadzornog audita

Odluka, Usluge pranja i čišćenja vozila

Poziv za usluge strucnog usavrsavanja

Ugovor, nabavka usluga održavanja vozila i zamjene guma

Plan javnih nabavki za 2020

Poziv za dostavu ponuda 2020

Plan javnih nabavki za 2021. god.

Nabavka lijekova

Nabavka novina

Poziv za dostavu ponude

Odluka o dodjeli ugovora za održavanje programskog paketa

Odluka o izboru dobavljača za vršenje usluga osiguranja vozila

Odluka o izboru ponuđača za nabavku potrošnog materijala

Odluka o dodjeli ugovora o javnoj nabavci vršenja usluga sprovođenja RECERTIFIKACIJE sistema upravljanja kvalitetom

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku higijenskih sredstava

Odluka o nabavci usluga održavanja računarske opreme i mreže

Odluka o nabavci goriva

Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga održavanja i opravke službenih vozila i zamjene guma

Poziv za dostavu ponude za usluge pranja službenih vozila

Odluka o izboru ponuđača

Odluka o prihvatanju ponude

Odluka o izboru ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku otvora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku setova za djecu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Odluka o izboru ponuđača za nabavku lijekova i sanitetskog materijala za pomoć i njegu u kući

Odluka o izboru ponuđača za nabavku dnevnih i sedmičnih novina za Dnevni centar za stare 

Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga integralnog programskog paketa za budžet, računovodstvo i finansije – FINOVA

Odluka o izboru ponuđača za nabavku potrošnog materijala za Dnevni centar za stare i usluge reprezentacije

Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga tekućeg održavanja računarske opreme i mreže

Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga sprovođenja Prve nadzorne provjere sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima Međunarodnog standarda ISO 9001 2015

Odluka o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena vozila

Odluka o izboru ponuđača za nabavku materijala za čišćenje

Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga održavanja i opravke službenog vozila i zamjene auto guma

Odluka o izboru ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i tonera

Odluka o izboru ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala

Izmjena Plana javnih nabavki za 2022. godinu

Odluka o izboru ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o izboru ponuđača za nabavku auto guma