Kontakt

Centar za socijalni rad Trebinje

Vuka Karadžića br.5

E-mail:
socrad@teol.net

Direktor/fax
+387(0)59 260 464

Centrala
+387(0)59 260 201
+387(0)59 270 810

Dnevni centar za stare

Vojvode Stepe
+387(0)59 245 410

Centar za djecu sa posebnim potrebama

Sjeverni logor b.b

fax:+387(0)59 273 300     e-mail: sunce.tb@teol.net

+387(0)59 273 301                       urdopp@teol.net

+387(0)59 273 302                       cdpp@teol.net

www.urdopp.org