Korisnice Dnevnog Centra posjetile samohrane stare osobe

Srijeda, 6.10. 2010.

Korisnice usluga DC za stare osobe Trebinje, u okviru aktivnosti povodom Nedjelje starih osoba, posjetile su 5 samohranih starih osoba, na području grada, i uručile im prehrambene proizvode.

Comments are closed.