Obavijest o provođenju istraživanja -Dnevno zbrinjavanje za djecu sa smetnjama u razvoju i savjetodavne usluge

Srijeda, 24.10.2018.godine

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS u saradnji sa UNICEF-om BiH, uz angažman Ekonomskog instituta iz Sarajeva, planira provesti istraživanje u cilju izrade jedinstvene metodologije, odnosno, sistema utvrđivanja jediničnog troška dnevnog zbrinjavanja za djecu sa smetnjama u razvoju i savjetovanja za njih i njihove porodice.

Shodno navedenom, vršiće se mjerenje zadovoljstva korisnika na ponuđenom linku.

http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/722525?lang=sr

 

 

Comments are closed.