Obavještenje

Ponedeljak, 01.06.2020.g.

                                                UPUTSTVO ZA KORISNIKE

                RADI SPRIJEČAVANJA I SUZBIJANJA EPIDEMIJE KORONA VIRUSA (COVID-19)

 

  • Radno vrijeme JU CSR Trebinje traje od 07,00-15,00 časova.
  • Preporučuje se korisnicima da komunikaciju sa radnicima JU Centra za socijalni rad Tb ostvaruju putem kontakt telefona 059/260-201, 059/270-810 ili elektronskim putem na e-mail: socrad@net
  • Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije nije dozvoljen ulazak u JU CSR Tb, a potrebne informacije mogu dobiti putem naših kontakt telefona i e-mail adrese jer im nije dozvoljen ulazak u prostorije Centra.
  • Prije ulaska u prostorije Centra obavezna je dezinfekcija ruku korisnika i nošenje zaštitne maske.
  • Prilikom obavljanja razgovora potrebno je držati fizičku distancu između zaposlenog i stranke.
  • Korisnik prije neposrednog kontakta potpisuje izjavu da nije imao temperaturu, respiratorne smetnje i da prema svom saznanju nije bio u kontaktu sa zaraženim licem.
  • Termini se dogovaraju sa korisnicima u Centru, na način, da razmak između dva termina traje 10 minuta, kako bi se prostorija adekvatno provjetrila i dezinfikovala.
  • Korisnici su dužni da se pridržavaju tačno zakazanih termina,  kako bi se izbjegla nepotrebna čekanja i zadržavanje u prostorijama Centra.
  • Sve stranke koje nemaju unaprijed dogovoren termin primaju se u Sali Centra (koja se nalazi u prizemlju zgrade druga vrata desno), gdje će dobiti  sve potrebne informacije.

 

JU Centar za socijalni rad Trebinje

 

Previous Post
Comments are closed.