Održana sjednica Upravnog odbora Centra za socijalni rad Trebinje

Četvrtak, 14.4.2011. godine

Na jučerašnjoj sjednica Upravnog odbora CSR Trebinje, razmatrani su i usvojeni Godišnji i finansijski izvještaj za 2010. godinu, Plan akcije za 2011. godinu, Budžet centra za 2011. godinu. Na sjednici je  takođe usvojen Pravilnik o postupku direktnog sporazuma, Lista kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja u CSR Trebinje , te izmjene i dopune Poslovnika o radu CSR Trebinje.

Comments are closed.