Predstavnici CSR Trebinje na Konferenciji u Rusiji

Utorak, 16.11.2010. godine

Od 16.11. do 21.11.210. godine, u organizaciji Ministarstva obrazovanja okruga Moskva, u Moskvi će se održati VI Međunarodna konferencija defektologa na temu „Sindrom dječijeg autizma“, kojoj će prisustvovati mr Mira Ćuk, direktor CSR Trebinje i Olgica Rudakijević, defektolog – stručni saradnik CSR Trebinje. Na plenarnom dijelu konferencije mr Mira  Ćuk će imati izlaganje na temu „Položaj djece sa autizmom u Bosni i Hercegovini“.

Previous Post
Comments are closed.