Realizovan projekat JU CSR Trebinje u saradnji sa Gradskom upravom Grada Trebinja- Povjerenik za manjine u gradu Trebinju

Ponedjeljak, 07.02.2022.god.

Na osnovu projekta „Promocija i povećanje modela za uključivanje manjina i drugih ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu“ koga implementiraju Savez opština i gradova RS, NALAS (Mreža udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) i GIZ (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju) omogućen je e-kurs na temu „Povjerenik za manjine“. Kurs prati i sprovođenje Agende 2030 UN i njenih ciljeva (SDG) koja podrazumijeva univerzalni plan za akciju, ljude, planetu i prosperitet. Učesnicima klaster učenja je omogućeno aktivno učešće, sa mogućnošću izrade projekta – finansijskom podrškom i odabirom dva projekta koja su po kriterijumima Komisije za procjenu projekata (NALAS i GIZ) bila najbolja.

JU Centar za socijalni rad Trebinje koji je nosilac projekt u saradnji sa Gradskom upravom Grada Trebinja  dobio je finansijsku pomoć, kao jedan od dva najbolje izrađena projekta i realizovao isti. Nabavljena je računarska oprema za rad (laptop računar, projektor i štampač sa skenerom), održana dvodnevna radionica 03.02 i 04.02.2022.godine o nacionalnim manjinama i njihovim pravima, čiji je edukator  bila prof.dr.spc.Rebeka Kotlo, doktor pravnih nauka. Radionici su pored JU CSR Trebinje i Gradske uprave, prisutvovali stručni radnici psihološko-pedagoških službi osnovnih i srednjih škola sa područja grada Trebinje, predstavnik Crvenog krsta Tb, Doma zdravlja Tb i Udruženja nacionalnih manjina za Istočnu Hercegovinu.

 

U sklopu radionice obavljena je posjeta romskom naselju Volujac i tom prilikom svim romskim porodicama su uručeni prehrambeno-higijenski paketi.

Sam kurs i mogućnost finansijske pomoći, prilikom izrade kvalitetnog projekta imao je za cilj jačanje socijalne i zdravstvene zaštite nacionalnih manjina i ranjivih grupa i na koji način je potrebno uključiti određene aktere na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou kako ne bi nikoga ostavili iza sebe.

Comments are closed.