Međunarodni dan socijalne pravde

Srijeda, 20.02.2020

20. februar –  Međunarodni dan socijalne pravde

Međunarodni dan socijalne pravde prvi put je obilježen  20. februara 2009.godine , nakon što je usvojen novembra 2007.godine od strane Generalne  skupštine Ujedinjenih nacija.

Socijalna pravda se ostvaruje kroz poštenu raspodjelu društvenih i materijalnih dobara, jednakosti, solidarnosti, uvažavanja različitosti, primjenu ljudskih prava u svim područjima i borbu protiv siromaštva i stvaranju jednakih šansi za sve.

Zato je danas neophodno pokazati humanost, solidarnost i odgovornost za one koji su najugroženiji i najranjiviji i koji bez pomoći šire društvene zajednice ne mogu rješiti svoje osnovne egzistencijalne probleme.

JU Centar za socijalni rad Trebinje u svojoj redovnoj djelatnosti, prateći i analizirajući potrebe građana razvija čitavu mrežu aktivnosti koje imaju za cilj omogućiti socijalnu uključenost ranjivih grupa društva kroz niz socijalnih usluga  – pružanje psihosocijalne podrške, te ostvarivanje prava na novčanu pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, smještaj u ustanovu, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu, pomoć i njega u kući, dnevno zbrinjavanje, jednokratna novčana pomoć i savjetovanje.

Navedenim pravima obezbjeđuje se pomoć licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe usljed različitih okolnosti kao što su nesposobnost za rad, nedovoljna primanja za izdržavanje, starost,  invaliditet,  neadekvatne porodične prilike i slično. Na taj način se gradi odnos kojim se izražava stalna briga o njima i ne dovodi ih u položaj da se osjećaju nekorisnim i nezaštićenim članovima društva.

Next Post
Comments are closed.