Organizovan izlet za korisnice usluga dnevnih centara

U okviru redovnih aktivnosti CSR Trebinje, u utorak, 27.4. 2010. godine organizovan je izlet u Kotor i Herceg Novi za 40 korisnica usluga DC za stare osobe iz Trebinja i Lastve.  Korisnice su, u pratnji turističkog vodiča, razgledale stari gard u Kotoru a nakon toga su obišle i  Herceg Novi.

Comments are closed.