All posts for the day 9 decembra, 2011

Isplata prava korisnicima za novembar

Četvrtak, 8.12.2011. JU Centar za socijalni rad Trebinje, danas je izvršila isplate prava korisnicima za novembar 2011. godine.