All posts for the day 23 jula, 2014

Obavještenje

Srijeda, 23.7.2014.godine Nadzorni odbor Mješovitog  Holdinga „ERS“ MP a.d. Trebinje donio je Odluku o dodjeli donacija iz budžeta za donacije za 2014. godinu, formiranim izdvajanjem od 5% iz neto dobiti MH RS Matičnog preduzeća a.d. Trebinje, ostvarene u 2013. godini broj: 1.1/01-898-243/14 od 16.5.2014.,  koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srpske broj: 52/14 od […]

Djeca iz Trebinja otputovala u Kumbor

Srijeda, 23.7.2014.godine U utorak, 22.7.2014.godine u okviru projekta «Socijalizacija djece Republike Srpske –2014 god. » na ljetovanje u Kumbor otputovalo je 19-oro djece iz višečlanih porodica,  iz porodica koje ostvaruju pravo na dodatak na djecu i iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć prema Zakonu o socijalnoj zaštiti. U pratnji djece su i dva […]