Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Djeca iz Trebinja na ljetovanju u Kumboru

16.08.2012.

Ponedjeljak, 9.7.2012.godine    

U okviru projekta „Socijalizacija djece RS 2012“ u organizaciji Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, i ove godine na ljetovanju u Kumboru boravi 26-oro djece iz Trebinja. Pravo na ljetovanje djeca su ostvarila preko CSR Trebinje ( njih 19 i to: o 13-oro djece korisnika dodatka na djecu, četvoro djece iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih porodica i dvoje djece iz višečlanih porodica (troje i više djece). Sedmoro djece u projektu učestvuje preko Boračke organizacije RS (djeca ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije).

Centar za socijalni rad je  obezbijedio sva potrebna dokumenta za putovanje. Za svu djecu  obezbijeđen je: prevoz, smještaj, tri obroka,  stalna kontrola vaspitača, dežurnog ljekara i sportskih animatora. Djeca su otputovala u pratnji dva vaspitača iz CSR Trebinje, a na ljetovanju u Kumboru će boraviti od 8.7. do 17.7.2012.gopdine .