Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Djeca iz Trebinja na ljetovanju u Kumboru

07.06.2013.

Petak, 7.6.2013. godine

Javni fond za dječiju zaštitu RS, i ove ghodine, realizuje projekat pod nazivom ”Socijalizacija djece Republike Srpske-2013.god.” koji ima za cilj  podršku ujednačavanju uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i kvalitetniji psiho-fizički razvoj.

U okviru projekta „ Socijalizacija djece Republike Srpske-2013. god.“, danas je  na ljetovanje u Kumbor otputovalo  19-oro djece, iz Trebinja, u pratnji dva vaspitača – socijalni radniki i medicinska sestra iz Centra za socijalni rad Trebinje. Na ljetovanju će djeca boraviti od 7. do 16.juna, a za svu djecu  obezbijeđen je: prevoz, smještaj, tri obroka,  stalna kontrola vaspitača, dežurni ljekar i sportski animator. U istom periodu na ljetovanju u Kumboru boraviće i sedmoro djece, sa pratiocima,  iz Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje.

Pravo na ljetovanje djeca su ostvarila preko CSR Trebinje ( djeca iz višečlanih porodica, djeca korisnici dodatka na djecu, djece iz porodica gdje su narušeni porodični odnosi,). Za svu djecu Centar za socijalni rad obezbijedio (snosio troškove) je potrebna dokumenta za putovanje.