Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Едукацијом до квалитетнијег стручног кадра и задовољнијих корисника

04.01.2024.
  • У оквиру пројекта „Успостављање услуге породичног савјетовалишта на подручју регије Источне Херцеговине“ осам стручних радника ЈУ Центра за социјални рад је добило сертификат о завршеној другој години едукације из системске породичне психотерапије.
  • Носилац пројекта је Градска управа Требиње у партнерству са ЈУ Центар за социјални рад Требиње. Пројекат је финансијски подржан од стране Града Требиња и УНИЦЕФ-а.
  • ЈУ Центар за социјални рад Требиње пружа прилику својим запосленим за континуирано напредовање и усавршавање јер је то најбољи начин да се одговори све комплекснијим и захтјевнијим изазовима у области социјалне и породично-правне заштите.
  • Директни корисници пројекта су запослени, корисници услуга центра за социјални рад, као и потенцијални нови корисници.
  • Пројекат има за циљ да путем обезбјеђивања професионалног усавршавања пружалаца услуга допринесе побољшању квалитета и доступности савремених услуга породичне терапије корисницима ЦСР/Служби социјалне заштите на подручју Источне Херцеговине, те у коначници успостављање услуга породичног савјетовалишта.
  • Дугорочно пројекат ће омогућити потпунији одговор на све комплексније потребе појединца и породица.