Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Izložba unikatnih proizvoda „Sunčane radionice“ i promocija promotivnog materijala

08.07.2011.

Petak, 8.7.2011. godine

Pozivamo Vas da prisustvujete izložbi unikatnih prizvoda i promociji promotivnog materijala, urađenog u okviru projekta Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije „Sunčane radionice“, koja će se održati u petak 15.7.2011. godine sa početkom u 10:00 časova u Centru za djecu sa posebnim potrebama (Sjeverni logor bb, Trebinje). Istog dana će se sa korisnicima usluga ovog Centra družiti omladina i podmladak Crvenog krsta Trebinje.

Centar za socijalni rad Trebinje i Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje su partneri na ovom projektu, koji finansira Evropska unija u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Promotivni materijal kojim se promovišu ljudska prava, je urađen u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Nikšić. Promotivni materijal uključuje: plakat, letak – ljudska prava OSI, afiša – partnerstvo omogućava razvoj dobre prakse i bolje usluge za korisnike, vodič kroz prava na rad i zapošljavanje OSI u Republici Srpskoj, kao i katalog unikatnih proizvoda „Sunčane radionice“. Distribuiraće se korisnicima, njihovim porodicama, socijalnim akterima, poslodavcima, javnim ustanovama, predstavnicima opštinskih institucija i medija, građanima Trebinja, a sve u cilju što boljeg informisanja svih socijalnih aktera o procedurama i načinima zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Projekat finansira Evropska unija