Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Konferencija na temu: „Socijalna, porodična i dječija zaštita u RS“

24.11.2010.

Srijeda, 24.11. 2010. godine

U organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, u Banja Luci je 23. novembra 2010. godine, a povodom Međunarodnog dana djeteta, održana Konferencija: “Socijalna, porodična i dječija zaštita u Republici Srpskoj”

Konferenciju je otvorio Ministar  zdravlja i socijalne zaštite RS, prof. dr Ranko Škrbić, a prisutne je pozdravila i predstavnica UNICEF-a za BiH Florens Bauer.

Cilj Konferencije bio je  promovisanja aktuelnih, inovativnih pristupa u oblasti porodične, dječije i socijalne zaštite. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva, UNICEF-a, Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, centara za socijalni rad iz Republike Srpske i Federacije BiH, Ombudsman za djecu Republike Srpske i predstavnici drugih ustanova i organizacije koje djeluju u oblasti socijalne, porodične i dječije zaštite.

Direktor Centra za socijalni rad Trebinje i koordinator za razvoj sistema socijalne zaštite u Republici Srpskoj, mr Mira Ćuk  učestvovala je na Konferenciji  i imala prezentaciju na temu: “Jačanje kompetencija menadžera kao preduslov unapređenja rada ustanova socijalne zaštite”. Ona je naglasila „da su osnovni nosioci sistema socijalne zaštite u Republici Srpskoj opštine i Republika. Situacija u sistemu socijalne zaštite nije najbolja jer veliki broj opština ima problem sa obezbjeđivanjem sredstava za nesmetano funkcionisanje sistema i ostvarivanje prava korisnika, bez obzira koliko su ona niska. Problem je i u ljudskim resursima, tj. adekvatnom kadrau koji može da realizuje sve aktivnosti i poslove koji su pred njima.  Konferencija prikazuje doprinos opština, odnosno centra za socijalni rad za razvoj novih pristupa i inovacija kroz brojne aktivnosti poput uvođenje sistema upravljanja kvalitetom, novih usluga za korisnike, razvoja različitih projekata koji ciljano zadovoljavaju specifične potrebe korisnika itd. U sredinama, gdje su razvijeni novi inovativni pristupi u oblasti socijalne zaštite, dešavaju veliki pomaci i ostvaruju značajni rezultati“.