Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
Мисија центра
Мисија центра

ЈУ Центар за социјални рад Требиње је јавна служба, организована као установа социјалне заштите, коју је основала Општина Требиње у циљу вршења дјелатности и послова од посебног друштвеног интереса усмјерених на обезбјеђење социјалне сигурности људи и отклањања посљедица стања социјалне потребе у свим областима живота и рада, као и пружања социјалних услуга људима у стању социјалне потребе.

Визија

ЈУ Центар за социјални рад Требиње тежи да буде водећа установа социјалне заштите у Републици Српској и Босни и Херцеговини, препознатљива по својој стручности, инцијативности, креативности, развоју услуга примјерених потребама корисника, те носилац истраживања, планирања, реализовања социјалних активности у општини за задовољавање појединачних и заједничких социјалних потреба и развоја система социјалне заштите.