Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
Организација рада Центра
Организација рада Центра

Управљање и менаџмент

Повезивање, координацију, управљање и подржавање послова у оквиру ЦСР обавља менаџмент кога сачињавају директор и менаџери служби. Кроз ове послове обезбјеђује се подршка особљу у пружању стручних, квалитетних и ефикасних услуга клијентима, надзор над законитошћу у раду, координација међу особљем, службама, информисање и управљање процесом организације и рада запослених .

Оснивач ЦСР путем Управног одбора остварује функцију управљања. Управни одбор чине три члана из заједнице који су именовани путем јавног конкурса. Садашњи чланови су: Дарко Мрда, Радован Ивковић и Наталија Влачић. Као подржавајуће стручно тијело у ЦСР се формира и ради стручно вијеће. Њега сачињавају сви стручни радници (социјални радници, правници, психолози, дефектолози , менаџери служби и директор). Стручно вијеће се састаје једном мјесечно и на састанцима дискутује о приједлозима рјешавања појединих стручних питања, раду са клијентима, планирању и развоју програма, развоју нових политика и примјени нових метода, промјенама у организацији, унапређењу рада, извјештавању и планирању итд. Одговорност за рад стручног вијећа имају сви стручни радници који наизмјенично припремају и организују састанке и руководе радом.

 

УВОЂЕЊЕ И ПРИМЈЕНА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ

Центар за социјални рад Требиње је почетком марта 2009. години започео активности увођења Система управљања квалитетом, а у децембру исте године стекао Међународни Сертификат за систем управљања квалитетом према ИСО 9001:2008.

У априлу мјесецу 2018. године Систем управљања квалитетом у ЈУ Центру за социјални рад успостављен је према захтјеву стандарда ИСО 9001:2015. Менаџмент описује све активности и процесе који утичу на унапређење перформанси, обезбјеђује њихово јасно разумијевање код свих запослених, праћење и управљање њима.

Успостављени су, имплементирани и одржавани сљедећи главни процеси:

 • Процес евидентирања и регистрације корисника
 • Процес остваривања социјалних услуга
 • Процес социјалних актиности у заједници
 • Процес финансија

Успостављени су и процеси подршке:

 • Процес администрације
 • Процес правних и кадровских послова
 • Процес одржавања
 • Процес набавке

За сваки процес је одређен критеријум и методологија које обезбјеђују обављање и мониторинг над провођењем процеса. Процеси подршке омогућавају несметано функционисање главних процеса.

Центар је израдио и документовао свој систем управљања квалитетом. Основни документи система управљања квалитетом су:

 • Пословник о квалитету
 • Политика квалитета
 • Системске процедуре – (Процедура за управљање ризицима, Процедура за управљање документиованим информацијама, Процедура за управљање неусклађеностима и корективне акције, Процедура за интерне провјере);
 • Радне процедуре – (Процедура за управљање, Процедура у процесу остваривања права из социјалне заштите, Процедура у процесу пружања социјалних услуга, Процедура социјалних активности у заједници и Процедура за набавке);
 • Радна упутства( Упуство за рад на пословима пријема,  Упутство за интерну комуникацију, Упутство за управљање људским ресурсима,Упутство за вођење случаја, Упутство за вођење благајне ) и
 • Запис o квалитету (Израђено и стављено у примјену 121 записа).

Сви запослени у Центру редовно и у потпуности примјењују Систем управљања квалитетом, а менаџмент Центра редовно врши надзор над његовом примјеном.