Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова
Вриједности и принципи
Вриједности и принципи

Вриједности и принципи дјеловања на којима Центар темељи свој рад су:

  • Професионализам

Преданост постизању највиших стандарда професионалности и изврсности у свим аспектима дјеловања. Професионална радозналост, стручност и ефикасност у обављању послова и задатака, те аналитичан приступ раду.

  • Законитост

Тачна, савјесна и брижљива примјена законских и подзаконских прописа, одсуство произвољне оцјене и незаконитог поступања.

  • Људска права

Поштовање свих људских права, те борба против свих облика дискриминације.

  • Индивидуализам

Вјеровање у јединственост сваког појединаца, те стога поштовање индивидуалности, достојанства, интереса корисника, његовог права на учешће и самоодређење и права на живот у природном окружењу.

  • Адекватност и континуираност услуга

Континуирано пружање услуга примјереним потребама, успостављање равнотеже између социјалних услуга и новчаних давања, те развој мјешовитог система услуга.

  • Етичност

Поштовање високих етичких начела у пословању, посебно начела одговорности, непристрасности и отворености.

Поштовање корисника као личности, уз загарантовану дискрецију, тајност података и информација које дају, из личног и породичног живота.

  • Осигуравање квалитета

Континуирана контрола квалитета као предуслов за постизање високих резултата.

  • Планирање

Системско, дугорочно и операционално планирање рада на нивоу организације, запосленог и корисника, уз дефинисање приоритета, те праћење и оцјена постигнутих резултата.

  • Партнерство и сарадња

Промовисање сарадње у области социјалне заштите на свим нивоима у циљу повећања кавалитета услуга, рационалног кориштења свих ресурса и свеобухватнијег задовољавања потреба.

  • Људски потенцијали

Entuzijazam, kreativnost, inovativnost, timski rad, solidarnost i uzajamno pomaganje, te kontinuirano usavršavanje kao preduslov profesionalnog uspjeha.