Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Обавијест о провођењу истраживања – Дневно збрињавање за дјецу са сметњама у развоју и савјетодавне услуге

24.10.2018.

Министарство здравља и социјалне заштите РС у сарадњи са УНИЦЕФ-ом БиХ, уз ангажман Економског института из Сарајева, планира провести истраживање у циљу израде јединствене методологије, односно, система утврђивања јединичног трошка дневног збрињавања за дјецу са сметњама у развоју и савјетовања за њих и њихове породице.

Сходно наведеном, вршиће се мјерење задовољства корисника на понуђеном линку.

http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/722525?lang=sr