Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Obavještenje

05.02.2015.

Utorak, 03.02.2015.god.

Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske raspisao je Javni konkurs za izbor najpovoljnijih ustanova i organizacija za realizaciju projekta ljetovanja «Socijalizacija djece Republike Srpske –2015 god. ».

Projekat će se realizovati na crnogorskoj obali u uslužnom objektu «Kumbor» u Kumboru u 14 smjena, u periodu od 20.05. do 19.09. 2015.godine.

Projektom se, preko JU Centar za socijalni rad Trebinje, obuhvataju djeca starosti od šest do 15 godina koja do sada nisu bila u projektu, a koja pripadaju sledećim kategorijama:

 Djeca iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i korisnici prava na dodatka na djecu;

  1. Djeca žrtve nasilja i žrtve trgovine djecom;
  2. Djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih porodica;
  3. Djeca bez roditeljskog staranja koja su smještena u hraniteljske porodice;
  4. Djeca civilnih invalida, invalida rada i hroničnih bolesnika;
  5. Djeca, braća i sestre djece sa smetnjama u razvoju;

 Svi zainteresovani iz navedenih kategorija mogu se obratiti u JU Centar za socijalni rad Trebinje, svakim radnim danom od 06.02.2015. do 27.02.2015.god. u vremenu od 08 do 13 časova.