Obavještenje

Srijeda, 29.04.2020.g.

                                          POŠTOVANI  KORISNICI  I  GRAĐANI

 

U skladu sa Odlukama, preporukama i instrukcijama Vlade Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Instituta za javno zdravstvo RS, štaba za vanredne situacije Grada Trebinja, JU Centar za socijalni rad Trebinje upućuje sljedeće

 

                                                        OBAVJEŠTENJE

U cilju efikasnije zaštite svih građana i korisnika  u Centru za socijalni rad Trebinje, prevencije i smanjivanja mogućnosti širenja bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-Cov-2, mole se svi građani, posebno korisnici, da bez prijeke potrebe izbjegavaju dolazak u Centar za sociajlni rad Trebinje, da to svedu na minimum (ako je hitno i neodložno), a radi ostvarivanja prava i usluga iz oblasto socijalne, dječije i porodično- pravne zaštite.

Kako bi se i u novonastalim okolnostima, vezanim za trenutnu epidemiološku situaciju, svim građanima pružila blagovremena i kvalitetna socijalna, dječija i porodično-pravna zaštita, iz djelokruga rada ove Ustavove, građani svoje zahtjeve, po raznim osnovama , mogu podnositi Centru za socijalni rad Trebinje i elektronskim putem na mail:socrad@teol. net, nakon čega će u toku postupka, ukoliko se za to ukaže potreba, biti pozvani da dođu u Ustanovu.

Upravne akte, po zahtjevima stranaka, u vidu rješenja, potvrda, uvjerenja i sl. podnosiocima zahtjeva biće dostavljeni putem pošte na kućnu adresu.

 

Za sve ostale informacije možete nas pozvati na broj:059/260-201, 059/270-810, svakim radnim danom od 07 do 15 časova.

 

Hvala na razumjevanju,

29.04.2020.godine                                                   JU Centar za socijalni rad Trebinje

Previous Post
Next Post
Comments are closed.