Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Obavještenje

17.01.2011.

Ponedjeljak, 17.1.2011.

Centar za socijalni rad Trebinje započeo je realizaciju projekta Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije „Sunčane radionice“, koji je finansiran i podržan od Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Projekat je urađen u partnerstvu sa Udruženjem za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić  i  Zavodom za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Nikšić, a partner u Trebinju je  Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“.

Centar za socijalni rad Trebinje kao nosilac projekta potpisao je Ugovor sa Evropskom unijom, 31.12.2010. godine. Nakon potpisivanja ugovora aplikanti i partneri su formirali Tim za implementaciju projekta i započeli realizaciju projekta.

Ukupna sredstva projekta u Trebinju su  74.498,00 EURA od čega je učešće Centra za socijalni rad 32,92% odnosno 24.520,00 EURA, a sredstva Evropske unije 67,08% odnosno 49.970,00 EURA.

Rezultati koji se očekuju od ovog projekta su:

–          Osobe sa invaliditetom (OSI) i njihove porodice biće bolje upoznate sa mogućnostima ostvarivanja prava na rad ( 60 osoba sa invaliditetom i 180 članova porodica), a manji broj će ostvariti to pravo;

–          Povećana socijalna uključenost, radno angažovanje OSI i smanjenje siromaštva (9 OSI i to: 5 u Nikšiću i 4 u Trebinju će biti zaposleno i radiće devet mjeseci na proizvodnji  predmeta od gline, gipsa, pijeska, drveta, platna, papira 30 osoba sa invaliditetom (po 15 u svakoj opštini) će biti uključeni u program radne okupacije, to jest indirektno u proces proizvodnje);

–          Razmjena znanja i iskustava između korisnika i socijalnih aktera iz Nikšića i Trebinja (Trebinje i Nikšić imaju različite pristupe problemima i potrebama OSI, što je uslovljeno različitim zakonskim uređenjem, razmjena iskustava između aktera u Nikšiću i Trebinju, putem 2 okrugla stola, kroz zajednički rad na konkretnim praktičnim primjerima, sličnost korisnika, zajednički proizvodi, zajedničke sportsko-rekreativne aktivnosti korisnika, zajednički model održivosti, ugovoreni oblici saradnje);

–          Da zajednica bolje razumije potrebe i probleme OSI i otklanja barijere (distribuiranje 4000 primjeraka  propagandnog  i 6000 primjeraka edukativnog materijala, 4 temaske radio emisije, saopštenja za javnost, prilozi u medijima,  javna prezentacija završne publikacije, prodajne izložbe. Sve ove aktivnosti će ponuditi zajednici informacije i saznanja kako bi zajednica bila upoznata i bolje razumjela probleme i potrebe OSI i bila upoznata sa mogućnostima ovih osoba).