Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Obavještenje

07.02.2012.

Utorak,7.2.2012.godine

 Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske raspisao je Javni konkurs za izbor najpovoljnijih  ustanova i organizacija za realizaciju projekta ljetovanja «Socijalizacija djece Republike Srpske –2012 god. ».

Projekat će se realizovati  na crnogorskoj obali u uslužnom objektu «Kumbor» u Kumboru u 13 smjena, u periodu od 26.05. do 16.09. 2012.godine.

Projektom se obuhvataju djeca starosti od šest do 15 godina koja do sada nisu bila u projektu, a koja pripadaju sledećim kategorijama:

1. Djeca iz porodica koje su korisnici stalne novčane pomoći i djeca korisnici dodatka na djecu;

2. Djeca u statusu raseljenih lica iz kolektivnog oblika alternativnog smještaja;

3. Djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih

(poremećenih) porodica;

4. Djeca bez roditeljskog staranja koja su smještena u hraniteljske i starateljske porodice;

5. Djeca civilnih invalida, invalida rada i hroničnih bolesnika

6.  Djeca, braća i sestre djece sa posebnim potrebama;

7. Djeca predškolskog uzrasta (vulnerabilnih kategorija)

 Svi zainteresovani iz navedenih kategorija mogu se obratiti u JU Centar za socijalni rad Trebinje, svakim radnim danom od 08.02.2012. do 05.03.2012.god. u vremenu od 08 do 13 časova.