Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Obavještenje

15.02.2013.

Petak, 15.2.2013.g.

Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske raspisao je Javni konkurs za izbor najpovoljnijih  ustanova i organizacija za realizaciju projekta ljetovanja «Socijalizacija djece Republike Srpske –2013 god. ».

Projekat će se realizovati  na crnogorskoj obali u uslužnom objektu «Kumbor» u Kumboru u 13 smjena, u periodu od 22.05. do 14.09. 2013.godine.

Projektom se obuhvataju djeca starosti od šest do 15 godina koja do sada nisu bila u projektu, a koja pripadaju sledećim kategorijama:

1. Djeca iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu pomoć prema zakonu o socijalnoj zaštiti i korisnici prava na dodatka na djecu;

2. Djeca žrtve nasilja i žrtve trgovine djecom;

3. Djeca u statusu raseljenih lica iz kolektivnog oblika alternativnog smještaja;

4. Djeca iz strukturalno i funkcionalno promijenjenih (poremećenih) porodica;

5. Djeca bez roditeljskog staranja koja su smještena u hraniteljske i starateljske porodice;

6. Djeca civilnih invalida, invalida rada i hroničnih bolesnika;

7.  Djeca, braća i sestre djece sa posebnim potrebama;

8. Djeca predškolskog uzrasta (vulnerabilnih kategorija).

Svi zainteresovani iz navedenih kategorija mogu se obratiti u JU Centar za socijalni rad Trebinje, svakim radnim danom od 18.02.2013. do 07.03.2013.god. u vremenu od 08 do 13 časova.