Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Obavještenje

05.02.2014.

memorandum-bez-podloge

Број: 04-183.07-1/14

Датум:05.02.2014.год.

 О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске расписао је Јавни конкурс за избор најповољнијих  установа и организација за реализацију пројекта љетовања «Социјализација дјеце Републике Српске –2014 год. ».

Пројекат ће се реализовати  на црногорској обали у услужном објекту «Кумбор» у Кумбору у 12 смјена, у периоду од 22.05. до 14.09. 2014.године.

Пројектом се обухватају дјеца старости од шест до 15 година која до сада нису била у пројекту, а која припадају следећим категоријама:

1. Дјеца из породица које остварују право на новчану помоћ према закону о социјалној заштити и корисници права на додатка на дјецу;

2. Дјеца жртве насиља и жртве трговине дјецом;

3. Дјеца у статусу расељених лица из колективног облика алтернативног смјештаја;

4. Дјеца из структурално и функционално промијењених (поремећених) породица;

5. Дјеца без родитељског старања која су смјештена у хранитељске и старатељске породице;

6. Дјеца цивилних инвалида, инвалида рада и хроничних болесника

7.  Дјеца, браћа и сестре дјеце са посебним потребама;

 

 Сви заинтересовани из наведених категорија могу се обратити у ЈУ Центар за социјални рад Требиње, сваким радним даном од 07.02.2014. до 28.02.2014.год. у времену од 08 до 13 часова.

                                                                                                                       в.д. ДИРЕКТОР

___________

Мила Марић, дипл.правник