Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Obavještenje za medije

17.05.2011.

Osobe sa invaliditetom započele sa proizvodnjom proizvoda u radnim radionicama i organizovanjem prodajne izložbe

Centar za socijalni rad Trebinje i Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje, partneri u projektu Osobe sa invaliditetom u središtu društvene kohezije „Sunčane radionice“, koji je sufinansirala Evropska unija nastavljaju realizaciju projekta u kome su četiri osobe sa invaliditetom i tri voditelja radnih radionica, u aprilu, zasnovale radni odnos na devet mjeseci (od 1.4. do 31.12.2011.godine), a na radnu okupaciju uključeno je 15 OSI.

Zaposlene OSI, kao i one koje su na radnoj okupaciji u radionicama proizvode određene proizvode, koji će biti izloženi na prodajnoj izložbi. Izložba će se održati 25.maja 2011. godine na Trgu slobode u Trebinju sa početkom u 11 časova. Pozivamo vas da prisustvujete ovoj izložbi.

U maju mjesecu, u okviru planiranih aktivnosti, radiće se i na izradi propagandnog materijala (leci, afiše, plakat, džinglovi) kojim će se promovisati ljudska prava, partnerstvo, projekat i njegove aktivnosti, kao i na pripremi i izradi vodiča za zapošljavanje OSI u cilju informisanja OSI i članova njihovih porodica, poslodavaca i socijalnih aktera o procedurama i načinima zapošljavanja OSI.

Projekat je sufinansiran od EU.