Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Обавјештење

18.06.2018.

На 181. Сједнице Владе РС одржане 14.6.2018. донешена је Одлука о одобрењу средстава за унапређење положаја лица са инвалидитетом накнадом за личну инвалиднину путем Министарства здравља и социјалне заштите РС.