Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Održan okrugli sto sa partnerima

29.09.2010.

Utorak, 28.9.2010.

U Centru za socijalni rad Trebinje u toku su aktivnosti  na evaluaciji  rada u 2010.godinu. Danas je  održan okrugli sto sa partnerima, kome su prisustvovali predstavnici: lokalne samouprave (osnivača Centra), javnih službi iz oblasti zdravstva, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, pravosuđa, bezbjednosti, različitih udruženja građana i nevladinih organizacija, na kome se razgovaralo o radu Centra za socijalni rad u tekućoj godini i na kome su partneri Centra iznijeli svoja mišljenja o radu CSR Trebinje u protekloj godini i šta je to što se u narednoj godini treba da isplanira i uradi na bolji način. Prijedlozi sa ovoga okruglog stola biće ugrađeni u Plan akcije CSR Trebinje za 2011. godinu i u Strateški plan razvoja socijalne zaštite 2010-2015. godine u opštini Trebinje, čija je izrada u toku. Okruglom stolu je  prisustvovalo 30  predstavnika partnerskih organizacija CSR.