Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Održan Okrugli sto sa partnerima

26.09.2012.

Srijeda, 26.9.2012.godine

 JU Centar za socijalni rad Trebinje provodi aktivnosti na evaluaciji rada za 2012.godinu sa ciljem ocjenjivanja sopstvenog rada i poboljšanja organizacije rada i kvaliteta usluga. Danas je  održan Okrugli sto sa partnerima, kome su prisustvovali predstavnici: lokalne samouprave (osnivača Centra), javnih službi iz oblasti zdravstva, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,bezbjednosti, različitih udruženja građana i nevladinih organizacija .

Direktor JU Centar za socijalni rad Trebinje dr Mira Ćuk upoznala je predstavnike partnerskih organizacija sa novim Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Partneri su istakli dobru saradnju sa Centrom i uspješan zajednički rad na različitim projektima, aktivnostima i uslugama koje su tokom ove godine provodili u partnerstvu.

Ocjene rada Centra koje su dali partneri na Okruglom stolu, prijedlozi sa ovoga Okruglog stola i iz ankete koju su popunili biće ugrađeni u Plan akcije CSR Trebinje za 2013. Godinu.

Okruglom stolu je  prisustvovalo 28  predstavnika partnerskih organizacija JU CSR Trebinje.