Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Održan okrugli sto sa partnerima

19.11.2015.

Četvrtak , 19.11.2015.godine

U okviru aktivnosti na evaluaciji rada za 2015.godinu, sa ciljem ocjenjivanja sopstvenog rada i poboljšanja organizacije rada i kvaliteta usluga, održan je okrugli sto sa partnerima, kome su prisustvovali predstavnici: gradske administracije (osnivača Centra) Predsjednik Skupštine Grada dr Slobodan Prtilo, zamjenik gradonačelnika Grada Trebinja Nedjo Ćebedžija, javnih ustanova iz oblasti zdravstva, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, bezbjednosti, Doma penzionera, različitih udruženja građana i nevladinih organizacija .
Direktora JU Centar za socijalni rad Trebinje Mila Marić, sa saradnicima, informisala je predstavnike partnerskih organizacija o radu Centra u 2015. godine i o planovima, ciljevima i zadacima Centra za narednu godinu. Posebno je istakla da će Centar u ovoj godini usvojiti Strateški plan rada Centra za period 2016-2021.godina – najznačajniji strateški dokument za naredni petogodišnji period. Centar je pokrenuo i inicijativu za izradu Strategije razvoja socijalne zaštite Grada za naredni petogodišnji period, s obzirom da sadašnja Strategija važi do 2016. godine. Iskoristila je priliku da pozove partnere da aktivno učestvuju u izradi ovog dokumenta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

Partneri su istakli dobru saradnju sa Centrom i dobru koordinaciju koju Centar provodi sa akterima sistema socijalne zaštite, uspješan zajednički rad na različitim projektima, aktivnostima i uslugama koje su tokom ove godine provodili u partnerstvu i uspješnu pojedinačnu saradnju sa stručnim radnicima CSR. Partneri su rad Centra ocijenili izuzetno visokim ocjenama, posebno njihov odnos prema korisnicima, uz nadu da će ovakav sistem rada da se nastavi i u narednom periodu.
Ocjene rada Centra koje su dali partneri na Okruglom stolu, prijedlozi sa ovoga okruglog stola biće sastavni dio Plana akcije CSR Trebinje za 2015. godinu
Okruglom stolu prisustvovalo je 25 predstavnika partnerskih organizacija JU CSR Trebinje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA