Понедjељак - Петак: 7.00 - 15.00 часова

Одржан округли сто са партнерима

30.11.2016.

У оквиру активности на евалуацији рада за 2016.годину, са циљем оцјењивања сопственог рада и побољшања организације рада и квалитета услуга, одржан је округли сто са партнерима, коме су присуствовали представници: градске администрације (оснивача Центра) Предсједник Скупштине Града Драгослав Бањак, замјеник Градоначелника Мико Ћурић, начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Зоран Милошевић, јавних служби из области здравства, предшколског, основног и средњег образовања, безбједности, Дома пензионера, различитих удружења грађана и невладиних организација.

Директор ЈУ Центар за социјални рад Требиње Мила Марић, информисала је представнике партнерских организација о раду Центра за једанаест мјесеци ове године. Партнери су упознати са начином рада Центра за 2016. годину, који се одвијао на основу: Плана акције Центара за 2016. годину, Стратегије развоја социјалне заштите у општини Требиње 2011-2016.г., Стратешког плана ЦСР Требиње, Закона о социјалној заштити РС и великог броја других законских прописа (око 50 који се примјењују у раду Центра), Одлуке о правима о проширеној заштити, програмима и пројектима које проводи ЦСР са партнерима и самостално и са пословима који су обављани на реализацији права и услуга. Посебно је истакнуто је да је у тешкој економској ситуацији Центар успио да оствари планирано и да за 10 мјесеци исплати права корисницима и да је једна од ријетких Центара у РС који редовно исплаћује сва права према корисницима. Центар је остварио изузетно добру сардњу са јавним установама у граду у раду на превенцији, а сарадња са полицијом је изузетно добра као и институцијама и хранитељским породицама у којима су смјештени наши корисници.

Центар је и ове године радио и проводио програме који нису обезбијеђени кроз основну дјелатност (програми за помоћ у храни, помоћ у огреву, помоћ дјеци из социјално угрожених породица та набавку уџбеника и школског прибора, пројекат Социјализација дјеце РС у Кумбору) за материјално угрожене породице.

ЈУ ЦСР Требиње је учествовао у реализацији и изради извјештаја везано за Стратегију развоја социјалне заштите Општине Требиње 2011-2016. година, покренуо је иницијативу за израду нове Стратегије и учествовао у израду њеног Нацрта, а донио је и нови Стратешки план Центра за период 2016-2021.година.

Представници партнера су изразили задовољство досадашњом сарадњом и инцијативама које долазе од стране Центра, уз оцјене да је сарадња добра и успјешна, да је Центар успоставио добру координацију са актерима у систему и корисницима и да се на високопрофесионалном нивоу обављају послови и пружају услуге корисницима у ЦСР. Начелник ресорног одјељења је истакао „да је социјална заштита сложен систем и да је значај Центра посебно велики на координацији и обједињавању актера система. Рад Центра је био добар а сарадња коректна“, истакао је добар рад и првостепене и другостепене комисије за процјену способности и функционалног стања корисника. Као позитиван примјер истакао је ангажовање Центра на провођењу пројекта Правда за свако дијете, и у изради нацрта Стратегије развоја социјалне заштите Града Требиња за период 2016-2021. година.

Директор дома пензионера је истакао значај ове двије институције на заједничком задатку, на коректном односу и брзом реаговању на рјешавање проблема, и неопходност заједничког превентивног дјеловања. Навео је добру сарадњу двије установе.

Представници партнера ( из пет невладиних организација) истакли су да су односи са центром коректни, да су директор и стручни радници Центра увијек на располагању за стручну и другу помоћ, а посебно код израде пројеката и у раду са њиховим корисницима. Сви су се захвалили на сарадњи и стручној помоћи коју им пружају директор и стручни радници Центра.

Оцјене рада Центра које су дали партнери на Округлом столу, приједлози са овога округлог стола биће саставни дио Плана акције ЦСР Требиње за 2015. годину

Округлом столу су присуствовала 22 представника из 20 партнерских организација ЈУ ЦСР Требиње.